Drobečková navigace

Úvod > Pro Firmy > Více informací o Firemních webech

Firemní WebRozlišujeme následující základní typy webů:

Prezentace firmy

  • Typicky se jedná o firmy, které poskytují služby nebo realizují projekty pro omezené spektrum zákazníků. Cílem jejich webu je poskytnout informace o firmě a podpořit tak navázání přímé komunikace.

Prezentace firmy a výrobků (služeb)

  • Tento typ webu slouží firmám nabízejícím výrobky a služby určené širokému spektru zákazníků. Cílem webu je poskytnout informace o výrobcích (službách) a vyvolat potřebu jejich nákupu.

Prodejní web

  • Prodejní web slouží pro prodej výrobků (služeb) přes Internet. Umožňuje realizovat objednávku, platbu a případně i dodávku u vybraných produktů (např. elektronické knihy).

Profesionální web určuje také jeho kvalita vycházející z následujících vlastností a funkcí webu:

  • Informační obsah (obsah podporující marketing, strukturovaný dle typů zákazníků, struktura webu, copywriting, důvěryhodnost, právní aspekty)
  • Komunikace (zajištění zpětné vazby od zákazníka, funkce pro komunikaci a obchodní transakce, měření návštěvnosti, alternativní podpora komunikace, ochrana osobních údajů)
  • Design (estetické zpracování vzhledu, vliv na chování zákazníka, navigace, ergonomie, přizpůsobení webu pro zdravotně postižené, technologická kvalita)
  • Viditelnost (náročnost vyhledání webu dle typu zákazníka a jeho požadavku, alternativní podpora viditelnosti, optimalizace pro vyhledávače, spolupráce s jinými weby)
  • Provozovatelnost (provozní náročnost pro vlastníka webu z hlediska nákladů, aktualizace obsahu, možnosti provádění změn, udržení kvality, dodavatele webu)

Nezanedbatelnou otázkou u profesionálního webu je také jeho cena. Přitom je nezbytné uvažovat nejen náklady na vytvoření webu, ale také náklady provozní. Vedle poplatků za služby provozovatele webových stránek je žádoucí sledovat sekundární náklady na straně firmy, které souvisí s provozem webu (např. náročnost na aktualizaci webu, vyřizování internetových objednávek). Na druhé straně i vysoká cenu webu je akceptovatelná, pokud web zvyšuje odpovídajícím způsobem výnosy firmy.