Drobečková navigace

Úvod > Analýzy > Kvalita městských webů

Průzkum kvality webů malých a středních měst

 

Je již samozřejmostí, že města mají své vlastní weby vyhovující platné legislativě. Poskytují však tyto weby informace, které potřebuje běžný občan? Odpověď na tuto otázku hledáme ve výsledcích průzkumu zaměřeném na přehlednost a vyhledávací funkce městských webů.

Kvalitu městských webů z pohledu občana analyzovala společnost ANTEE v srpnu tohoto roku. Průzkumu se zúčastnilo 109 měst s 10 až 50 tisíci obyvateli. Výsledky byly získány na základě testování jednotlivých webů všech respondentů.

1. Vyhledání městského webu

Prvním krokem je vyhledání městského webu na Internetu. Ne vždy města využívají domény přesně odpovídající jejich názvům (např. Jindřichův Hradec – www.jh.cz, Kolín – www.mukolin.cz), proto je na místě využít některý z internetových vyhledávačů. Pro vyhledání webu jsme využili celosvětově nejpoužívanější vyhledávač Google (byť v ČR je stále nejpoužívanější Seznam), do kterého jsme zadali přesný název města. Výsledek považujeme za vynikající – 96% oficiální webů měst bylo v seznamu výsledků uvedeno na první místě, 3% do třetí místa.

2. Členění webu dle typu uživatele 

Městský web má obvykle tři hlavní skupiny návštěvníků – místní občany, turisty a podnikatele. Každá skupina má jiné potřeby co se týče informací vyhledávaných na městském webu. Přestože tento přístup k návrhu webu (zejména navigace uživatelů) je poměrně nový, využívá jej již 18% zkoumaných webů.

3. Kalendář akcí 

Kalendář akcí je velmi častou součástí nejen městských webů, vedle poskytovaní aktuálních informací je jeho cílem zajistit, aby se návštěvník na web opakovaně vracel. Úspěšnost závisí na dostupnosti a aktuálnosti kalendáře akcí. Proto jsme v průzkumu analyzovali, zda je kalendář akcí  dostupný z úvodní stránky městského webu a zda obsahuje informace o akcích v následujícím měsíci. Zde výsledky překvapily spíše negativně – 37% webů nemělo na úvodní stránce odkaz na kalendář, 23% kalendářů neobsahovalo žádné události v následujícím měsíci (s ohledem na cílovou skupinu respondentů předpokládáme, že kalendáře nebyly včas aktualizovány).

4. Komplexita úvodní stránky webu

Pro internetového návštěvníka je důležité, aby se dokázal rychle orientovat v obrovském množství informací publikovaných na webu (u komerčních webů toto může způsobit i ztrátu zákazníků). Proto jsme se zaměřili na analýzu složitosti úvodních stránek městských webů, charakterizovanou komplexitou menu, počtem informačních panelů (obvykle aktuální informace zveřejněné na úvodní stránce) a počtem dalších odkazů (především bannerů).

Počet menu se pohyboval v rozmezí jedno až čtyři, přičemž za optimální považujeme u rozsáhlých webů dvě menu. Toto kritérium splnilo 87% webů. Zajímavé je rovněž sledovat počet položek menu. Do 20 položek průměrně v jednom menu, což odhahujeme za limitní z hlediska přehlednosti, se umístilo 82% webů. Za naprostý rekord v nepřehlednosti považujeme web se 112 položkami v jediném menu.

Internetové panely slouží k přehledné prezentaci aktuálních nebo často vyhledávaných informací na úvodní stránce. Předpokládáme, že optimální počet těchto panelů je maximálně 4, což odpovídá 57% zkoumaných webů. Některé weby nevyužívají internetové panely (19%), jiné naopak příliš (2% má více než 10 panelů).

Další odkazy, uvedené na úvodní stránce, by měly pomoci návštěvníkovi rychle vyhledat informace, které na městském webu nenajde, ale často je na něm mylně vyhledává (např. informace o turistickém regionu, krajský úřad atp.). Běžnou praxí však je uvádět na webu řadu zbytečných odkazů, které rozptylují návštěvníkovu pozornost. Zde je bohužel obtížné hodnotit výsledky průzkumu, neboť někdy je relevantní i vysoký počet odkazů, někdy ani jediný. Nicméně 70% webů obsahuje maximálně 10 odkazů, rekordman jich má 31.

5. Vyhledávání v rámci webu

Důležitou funkcí webu je vyhledávání. Rozhodli jsme se testovat vyhledávací funkce pomocí dvou dotazů: „vydání občanského průkazu“ a „ohlášení živnosti“ (cílem bylo nalézt informace, jak lze požádat o vydání občanského průkazu, resp. ohlášení živnosti). Zde byly výsledky významně ovlivněny kvalitou vyhledávacích technologií – 22% výsledků obsahovalo požadované informace, 33% webů doporučilo více stránek nebo dokumentů, z nichž jedna/jeden obsahoval požadované informace (tudíž výsledku bylo dosaženo, ale s větším úsilím). Bohužel 45% webů neobjevilo požadované informace vůbec (všechny úřady však na telefonický dotaz požadované informace poskytly).

Výsledky průzkumu ukazují, že řada měst podceňuje web coby komunikační nástroj s běžnými lidmi, kteří však tvoří primární uživatelskou skupinu. Základními nedostatky jsou nepřehlednost webu, neaktuálnost informací (především mimo dění samotného úřadu) a nízká technologická vyspělost. Příčinou tohoto stavu je patrně nedostatečná znalost úřadů, které jsou přímo odpovědné za kvalitu webu, ale i nízká vyspělost dodavatelů těchto webů.