Drobečková navigace

Úvod > Pro Obce > Kvalitní městský web

Kvalitní městský web

 

Prezentace menších měst na Internetu se kvalitativně příliš neliší od jiných prezentací. Rozdílem je především větší rozsah publikovaných informací. Současné městské weby poskytují informace pro všechny cílové zákazníky. Jejich častým problémem je, že zákazník nenajde nebo není schopen najít požadované informace.

Výchozím bodem návrhu kvalitního webu, je návrh uspořádání stránek tak, aby odpovídala jednotlivým cílovým zákazníkům a jejich potřebám. Některé městské weby již rozlišují sekci pro občany, podnikatele a turisty. Toto rozdělení však neplatí pro veškeré informace, některé jsou zajímavé pro více zákazníků současně.

Občany obvykle zajímá administrativa a rozvoj města, kulturní a sportovní dění (připravované akce, reportáže), zpravodajství z města a okolí. Web může nabídnout také kontaktní databázi na místní firmy a instituce atp., prostor pro prezentaci místních spolků a organizací atp. Podnikatelé preferují informace o veřejných zakázkách a rovněž administrativě a rozvoji města (byť z jiného pohledu). Uvítají, pokud město na svém webu firmy a podnikatele prezentuje. Turisté potřebují informace o atraktivních místech, ubytování, stravování či dalších službách. Rozhodně ocení program kulturního a sportovního dění.

Město nemusí spravovat veškerý informační obsah, ale může spolupracovat s partnery. Například sekce pro turity bývá často lépe zpracovaná jinými organizacemi. Podstatné je, aby z městského webu vedly odkazy na jiné portály, které společně uspokojí potřeby zákazníků. Rovněž je rozumné zvážit, v jakých jazykových mutacích má smysl web provozovat a rovněž v jakém rozsahu (německého turistu nezajímají stejné informace jako občana).

Dalším tématem je design webu a to především titulní stránky, menu a odkazů. Nepřehledná titulní stránka či menu způsobí, že zákazník není schopen vyhledat požadované informace. Toto je velmi častým problémem současných městských webů. Naopak titulní stránka by měla nabídnout základní členění dle typu zákazníka, informace o aktuálním dění a případně odkazy na nejčastěji vyhledávané stránky.

Zákazník může informace vyhledat pomocí pole, kam napíše klíčová slova. Bohužel řada vyhledávacích systémů je špatná a potřebné informace nenajde. Řešením je použití kvalitních vyhledávacích systémů, např. Google, aplikované pouze na jejich městský web.

Samostatnou kapitolou je čitelnost samotných textů - často jsou vytvářeny kopírováním z tištěných materiálů a autoři si neuvědomují, že schopnost člověka číst na Internetu se významně liší. Touto discíplínou se zabývá tzv. copywriting, např. doporučuje zkracovat věty i odstavce, zvýrazňovat klíčové výrazy, používat odrážky atp.

Rovněž zákony stanovují, jaké informace má městský web poskytovat. Častým problémem je, že tvůrci webů zkopírují strukturu informací, které zákony vyžadují, bez zamyšlení, zda výsledek bude čitelný pro lidi. Web rovněž může přispět k rozptýlení obav z korupce - město může transparentně publikovat veškeré informace o hospodaření, veřejných zakazkách atp. Vzorem je město Semily (www.semily.cz).

Vedle samotného webu města je žádoucí navrhnout využití dalších možností Internetu - např. prezentace v sociálních sítích, partnerství s weby, které poskytují informace týkající se města či regionu atp. Tyto návrhy by měly vycházet z analýzy potřeb zákazníků webu, které města realizují jen velmi zřídka.

Závěrem lze konstatovat, že hlavním problémem městských webů je příliš rozsáhlý informační obsah a jeho nepřehlednost, dále špatný design úvodních stránek a nefunkční vyhledávací systémy.

Související články: