Drobečková navigace

Úvod > Analýzy > Kvalita webů malých firem II

Kvalita webů malých firem - pokračování

Průzkum kvality webů realizovaný dotazováním majitelů malých firem jsme v této části doplnili o vlastní šetření - zkoumání vybraných charakteristik webů malých firem. Cílem tohoto průzkumu bylo srovnání vnímání webu ze strany vlastníka a skutečný stav.

Zaměřili jsme se respondenty z minulého průzkumu, kteří uvedeli, že mají vlastní web, tedy na 299 malých firem. Průzkum byl realizován v září 2009.

Viditelnost webu1. Lze nalézt webové stránky bez znalosti webové adresy?

K vyhledání webových stránek jsme použili vyhledávač Seznam.cz (resp. Firmy.cz) a Google.com. Vyhledávali jsme pomocí názvu firmy, v případě neúspěchu podle identifikačního čísla.

Výsledek považujeme za dobrý, neboť pouze 2% webů jsme nenašli. Pomocí Seznam.cz jsme našli 82% webů, Google.com identifikoval 95% zkoumaných webů.

Zaměříme-li se na firmy, které svůj web používají k prodeji, pak pomocí Seznam.cz lze najít 87% webů a 96%  pomocí Google.com.

2. Jak web prodává?

19% podnikatelů v předchozím průzkumu uvedlo, že webové stránky používají k prodeji svých výrobků a služeb. Z těchto firem pouze 58% má vlastní eshop, ostatní jej k prodeji nepotřebují (ze všech zkoumaných firem přitom vlastní eshop pouze 4%).   

3. Uvádíte na webu základní kontaktní údaje?

Uvedení základních kontaktních údajů (tj. název firmy, adresa, telefon, IČ) je považováno za samozřejmost. Přesto 3% firem tyto údaje neuvání, nebo je neuvádí úplné. Zajímavé však je, že podnikatelé, kteří svůj web používají k prodeji, tyto údaje neuvádějí v 9%. Přitom právě tyto údaje jednoznačně přispívají k důvěryhodnosti firmy v očích zákazníka.

4. Jak často firmy své weby aktualizují?

Toto srovnání není zcela vypovídající, neboť často nebylo možné na webu zjistit informaci, kdy byl web naposledy aktualizován. Nicméně i tento údaj může být hodnocen kladně ze strany zákazníka, pokud k aktualizaci dochází pravidelně. Z údajů je zřejmé, že častěji aktualizované weby obsahují informaci o poslední aktualizaci, případně obsahují jiné informace, ze kterých lze údaj zjistit (především Novinky atp.).

Četnost aktualizace:

Denně Týdně Měsíčně Méně často

Odpověď firmy

31

26

65

111

Lze zjistit na webu

11

4

16

11

Nelze zjistit

20

22

49

100

% zjištění aktualizace

35%

15%

25%

10%

   5. Jaký email firmy používají?

Zkoumali jsme také, zda firmy používají e-mailovou adresu shodnou s doménou, na které jsou jejich webové stránky. Tato shoda přispívá k optimalizaci webu pro prohlížeče (SEO). V tomto zkoumání jsme objevili největší nedostatky - pouze 40% firem má emaily na shodné doméně. Firmy, které svůj web používají k prodeji, jsou zastoupeny v 60.