Drobečková navigace

Úvod > Pro Firmy > Využití společenských sítí

Využití společenských sítí

Co jsou společenské sítě a jak fungují

Společenské sítě (také sociální sítě, angl. social networks) na Internetu umožňují sdružování lidí, sdílení informací a jejich vzájemnou komunikaci. Typicky tyto sítě fungují tak, že umožňují svým uživatelům vytvoření osobních profilů (jméno, fotografie, různé osobní údaje atp.) a dále vytváření vazeb mezi nimi (uživatele si vzájemně potvrdí, že jsou např. přátelé). Vazby poskytují uživatelům možnost sdílení informací a vzájemnou komunikaci. Vznikají tak tzv. komunity.

Z marketingového pohledu jsou komunity atraktivním prostředím pro prodej. Je-li účastníkem komunity spokojený zákazník a má-li důvod sdělit tuto pozitivní zkušenost ostatním, významně ovlivní nákupní chování ostatních členů komunity. Na druhé straně nespokojený zákazník může vyvolat prostřednictvím komunity velmi negativní vnímání ostatních (viz např. tzv. vajíčková kampaň vedená proti představiteli politické strany).

Mezi nejpopulárnější sociální sítě patří Facebook (250 mil. uživatelů), MySpace (260 mil.), Linkedin (43 mil.) a řada dalších. V některých geografických oblastech (např. rusky či španělsky hovořící země) přední místa obsazují „neanglické“ sítě.

Jaké možnosti společenské sítě nabízejí pro podporu prodeje

Společenské sítě nabízejí zjednodušeně řečeno tři způsoby marketingové aktivity. Prvním je běžná reklama (např. banner), která se zobrazuje vybraným uživatelům sítě. Ti jsou vybírání dle např. dle informací uvedených v jejich profilech tak, aby reklamní sdělení bylo optimálně cíleno. Objevují se však kritické ohlasy, že tato reklama je málo účinná.

Druhým způsobem je šíření reklamního sdělení prostřednictvím uživatelů sociální sítě. Tato metoda je podstatně náročnější, nicméně významně účinnější. Základem úspěchu je důvěra zákazníků v propagovanou značku či výrobek. Uživatelé pak hovoří o svých zkušenostech s výrobkem např. v diskusních fórech. Lze využít i uživatelů, kteří jsou placeni za šíření pozitivní referencí na výrobek. Tento způsob kampaně však může být odhalen a účinek je pak zcela opačný. Příkladem je internetový platební systém Paysec, který byl propagován v diskusních fórech nepravými kladnými hlasy „spokojených uživatelů“.

Dalším způsobem je vytvoření vlastní komunity podporující propagaci značky či výrobku. Tento způsob předpokládá velmi pozitivní postoj zákazníků. Uživatelé se stávají členy klubů fanoušků výrobku (např. Kofola má více než 160 tis. příznivců na Facebooku, kteří její logo uvádějí ve svých profilech), případně doporučují výrobci různá zlepšení (např. řetězec kaváren Starbucks) atp.

Jak začít využívat společenské sítě

Předně je třeba zvážit, zda má smysl marketingově využívat společenské sítě pro podporu konkrétní firmy (značky) či výrobku. Z průzkumů je zřejmé, že počet lidí pohybujících se v sociálních sítích dramaticky roste (např. agentura Forrester uvedla v roce 2007, že 2/3 severoamerické mládeže používá sociální sítě denně a 1/3 dospělých minimálně jednou měsíčně). Nicméně pro rozhodnutí je třeba především znát své zákazníky a jejich potřeby.

Na základě znalosti zákazníků a jejich potřeb lze identifikovat konkrétní komunity a sociální sítě, kde může být marketing účinný. Následně je třeba zvážit způsob využití sociální sítě pro potřeby marketingu (viz výše) a to s ohledem na důvěryhodnost značky či výrobku, náročnost kampaně z hlediska času i investic a možná rizika negativního působení nespokojených zákazníků. Rovněž je důležité zvážit propojení s kampaněmi v jiných kanálech.

Doporučuje se využívat sociální sítě pro dlouhodobé marketingové akce, sledovat názory a chování zákazníků – uživatelů sociálních sítí, případně je i aktivně zapojit do generování nápadů na zlepšení výrobků atp.