Drobečková navigace

Úvod > Analýzy > Kvalita webů obcí

Kvalita webů obcí a měst

Další průzkum jsme věnovali kvalitě webů obcí a měst. Přestože zjištěné výsledky dosahují vyšší kvality něž u drobných firem a podnikatelů, identifikovali jsme řadu námětů pro zlepšení (uvedeno v závěru tohoto příspěvku).

Průzkumu se zúčastnilo 668 obcí a měst bez ohledu na počet obyvatel nebo region (tedy asi 10% všech obcí v ČR). Průzkum kvality webů obcí a měst byl realizován prostřednictvím následujících dotazů a kritérií:

 1. Vyhledání webových stránek obce prostřednictvím vyhledávače Google
 2. Vyhledání webových stránek obce prostřednictvím vyhledávače Seznam
 3. Obsahují stránky obce informace dle zák. 106/99 Sb.?
 4. Obsahuji stránky obce elektronickou úřední desku?
 5. Kdy byla provedena poslední aktualizace webu?
 6. Obsahuje web prezentaci obce?
 7. Obsahuje web turistické informace?
 8. Obsahuje web prezentaci místních firem a podnikatelů?
 9. Obsahuje web prezentace místních spolků či informuje o akcích pro občany?
 10. Jsou součástí webu informace o aktualitách v obci?
 11. Umožňuje web fulltextové vyhledávání informací?

Výsledky průzkumu se stručnými komentáři jsou uvedeny dále.

1. Vyhledání webových stránek obce prostřednictvím vyhledávače Google

První z kritérií kvality webu bylo vyhledání stránek prostřednictvím předních vyhledávačů. Pro vyhledání byla použita klíčová slova název obce a dále "obec" či "obecní/městský úřad". Pokud se stránky obce objevily na první stránce výsledků vyhledávání, pak byl výsledek považován za pozitvní.

Vyhledávač Google byl schopen vyhledat na základě výše uvedených předpokladů 82% obcí a měst. Z výsledku lze usoudit, že minimálně 82% obcí a měst má vlastní webové stránky. Na základě zkušeností předpokládáme, že přibližně 87% obcí a měst disponuje vlastními webovými stránkami.

2. Vyhledání webových stránek obce prostřednictvím vyhledávače Seznam

Vyhledávač Seznam (v ČR nejpoužívanější vyhledávač v současnosti) byl schopen identifikovat 73% webů obcí a měst.

3. Obsahují stránky obce informace dle zák. 106/99 Sb.?

Klíčovými kritérii kvality webu z hlediska jeho obsahu jsou legislativní požadavky. Weby obcí a měst jsme tedy posoudili, zda obsahují povinné informace dle zák. 106/99 Sb. a souvisejících norem. V tomto případě lze konstatovat, že prakticky všechny weby nabízely informace dle těchto norem. Diskutabilní je však jejich úplnost, nejčastějším nedostatkem bylo zveřejnění rozpočtu obce/města pro běžný a minulý účetní rok.

4. Obsahuji stránky obce elektronickou úřední desku?

Elektronickou úřední desku, kterou mají obce a města povinnost zřídit ze zákona, obsahovalo 98% zkoumaných webů.

5. Kdy byla provedena poslední aktualizace webu?

Zásadním problémem webů obcí a měst je jejich aktuálnost. Pouze 66% webů bylo aktualizováno během posledního měsíce. Z výsledků mimo jiné plyne, že 17% webů nebylo v uplynulých 12 měsících aktualizováno. Podrobné informace zobrazuje následující tabulka:

 

Poslední aktualizace: 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
Podíl webů:

67%

75%

80%

84%

 

6. Obsahuje web prezentaci obce?

Dále jsme posuzovali, zda web obsahuje informace pro veřejnost. První dotaz se týkal prezentace samotné obce či města. Toto splnily prakticky všechny weby.

7. Obsahuje web turistické informace?

Přestože ne každá obec se nachází v turisticky atraktivním regionu, je možné na webu prezentovat alespoň základní informace určené pro turistický segment. Avšak pouze 47% zkoumaných webů nabídlo takové informace.

8. Obsahuje web prezentaci místních firem a podnikatelů?

Za naprosto zásadní považujeme nízkou úroveň prezentace místních firem a podnikatelů. Přitom právě podnikatelský sektor se významně podílí na získání finančních zdrojů veřejné správy, a naopak prezentace podnikatelů či firem na webu obce/města nestojí prakticky žádné prostředky. Přesto pouze 50% webů prezentovalo místní podnikatele a firmy.

Pokud bychom však posuzovali úroveň takové prezentace (tedy jaké informace jsou o podnikatelích prezentovány), byl by výsledek ještě významně nižší.

9. Obsahuje web prezentace místních spolků či informuje o akcích pro občany?

Poměrně vysoké procento webů (78%) se věnuje prezentaci tzv. občanského dění, tedy informování o místních spolcích a klubech, či akcích pro občany.

10. Jsou součástí webu informace o aktualitách v obci?

Rovněž jsme analyzovali často požadované funkčnosti webů. První je přehled aktualit, často doplněné o zasílání novinek e-mailem nebo textovou zprávou na mobil. Pozitivně byly hodnoceny všechny weby, které rubriku "aktualit" obsahovaly. Informace o novinkách nabízí 61% webů. I zde spatřujeme prostor pro zlepšení.

11. Umožňuje web fulltextové vyhledávání informací?

Fulltextové vyhledávání umožňuje vyhledat na základě tzv. klíčových slov odpovídající stránku nebo dokument uveřejněný na webu (např. vyhlášku obce). S narůstajícím rozsahem webu je tato funkčnost více a více důležitá. Bohužel pouze 40% webů umožňuje vyhledávání pomocí fulltextu.

Závěrečná doporučení

Na základě výše uvedeného zjištění lze doporučit řadu zajímavých zlepšení obecních webů. Navíc tato zlepšení nabývají na atraktivitě, jsou-li navržena pro konkrétní web obce či města. Proto zde uvadíme alespoň ta nejdůležitější doporučení:

 • Věnujte pozornost tzv. viditelnosti webu, tedy aby jej uživatelé Internetu byli schopni najít
 • Vedle splnění legislativních požadavků je podstatné prezentovat informace, které jsou zajímavé pro občany, turisty a podnikatele a které přispívají k atraktivitě obce
 • Pravidelná aktualizace webu je klíčová pro využívání webu obecně - lidé začnou web využívat pro získání informací a současně tím podpoříte viditelnost webu
 • Zvažte možnosti rozšíření funkčnosti webu o aktuality, fulltext a další zajímavé možnosti

Dále připravujeme výsledky průzkumu dle jednotlivých krajů a velikostí obcí. Sledujte pravidelně portál ZIS, případně se registruje pro zasílání novinek.