Drobečková navigace

Úvod > Publikační plán > Praktické rady pro zlepšení viditelnosti webu

Praktické rady pro zlepšení viditelnosti webu

Máte-li zájem mít plně funkční webové stránky, nestačí je pouze zveřejnit na internetu. Pouhým zveřejněním stránek nemáte zaručený úspěch webové prezentace, pokud nezajistíte její dostatečnou návštěvnost.

V tomto článku uvádíme několik praktických rad, které doporučujeme provést pro zlepšení viditelnosti Vašeho webu na internetu. Pokud nemáte v dané oblasti dostatek zkušeností, doporučujeme přenechat iniciativu na profesionálním dodavateli.

Pro zlepšení viditelnosti webu na internetu je potřeba:

 • Zajistit kvalitní a hodnotný obsah stránek
 • Zajistit čitelné a pro uživatele přínosné texty členěné do odstavců
 • Opatřit text zajímavými nadpisy a dále na text z jiných podstránek webu odkazovat
 • Označit podstránky titulkem s pomocí tagu TITLE
 • Všechny obrázky a jiné netextové prvky označit alternativním textovým prvkem

TIP: Konkrétní stránku můžete zvýhodnit upravením názvu stránky v menu tak, že její název je zároveň klíčovým slovem. Další výhodou je vytvoření odkazů na tuto stránku z jiných podstránek, a to právě na klíčové slovo v názvu stránky uvedené.

Titulek stránek „TITLE“
Nejdůležitějším prvkem, kterým můžete ovlivnit výsledek hledání, je titulek stránky označovaný jako TITLE. Titulek stránky je důležitý jednak proto, že mu vyhledavače přisuzují největší význam (ve výsledcích jej zobrazují větším písmem a odlišují jej barvou), ale také proto, že text titulku a jeho atraktivita je důležitá pro návštěvníka webu a jeho rozhodnutí na odkaz kliknout.

Příklad vyhledávání na dotaz „tvorba webových stránek“:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad vyhledávání „webové stránky pro obce“:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z výše uvedeného příkladu je jasné, že klíčovou roli hraje i text, který vyhledavač umístí pod Titulkem. Ten lze ovlivnit meta tagem Meta Descriptions, který zde vyhledavače často použijí pokud nenaleznou vhodnější text na stránce. Description je jakousi anotací tj. shrnutím obsahu podstránky.

Význam textu na webových stránkách
Pro zlepšení viditelnosti webu na internetu je potřeba zajistit kvalitní a hodnotný obsah stránek. Důležité jsou nadpisy a podnadpisy uvedené na stránce. Větší význam mají slova, která jsou zvýrazněná tučně a slova, která jsou zároveň odkazy. Samotný text stránky musí samozřejmě obsahovat klíčová slova, nejlépe v několika tvarech. Vyvarujte se přehnaným a umělým doplňováním textů o klíčová slova. Text pak nepůsobí přirozeně a návštěvník ze stránky rychle odchází. Text na stránce by neměl být dlouhý a měl by se věnovat jednomu tématu. Každá podstránka by tedy měla být optimalizována pro jedno slovní spojení. Toto platí zejména v silně konkurenčním prostředí. Dlouhé texty, které se věnují jednomu tématu nebo produktu se snažte rozčlenit do odstavců oddělených podnadpisy. Texty které pojednávají o mnoha tématech nebo oborech je vhodné rozdělit do více podstránek.

Obsah stránek
Díky obrovskému množství aktuálních i neaktuálních webových prezentací a dokumentů na internetu, jsou vyhledavače velmi důležité. Vyhledavače jsou hodnoceny podle toho, jestli jsou schopny nalézt informace podle námi zadaných kriterií. Webové stránky by tedy měly být přínosem a měly by obsahovat údaje, které návštěvníci stránek hledají.

Význam obsahu stránek, praktický příklad:
Na svých webových stránkách například nabízíte překlady do ruštiny. Webové stránky by neměly být jen výčtem klíčových slov, ale měly by poskytovat informace o:

 • porovnání cen překladů podle typu textu (např. z hlediska odbornosti)
 • porovnání cen podle termínu dodání překladu
 • porovnání cen z hlediska rozsahu textu

Dále je vhodné na těchto webových stránkách uvést následující doplňující informace:

 • vysvětlit pojem normostrana
 • vysvětlit pojem ověřený překlad, včetně uvedení cen za tuto službu
 • vysvětlit pojem soudní překlad, včetně uvedení cen za tuto službu

Pokud budou Vaše webové stránky navíc obsahovat nástroj na přepočet textu do normostran, bude na něj odkazovat více stránek, než pokud bude webová prezentace jen konstatováním, že provádíte překlady a uvedete kontakt. Pokud budou Vaše webové stránky z hlediska obsahu nejlepší v oboru, budou i na dobrých pozicích ve vyhledávání.

Význam úvodní stránky
Úvodní stránka je v drtivé většině případů nejnavštěvovanější stránkou z celého webu. Vedou na ní odkazy z většiny katalogů a odkazů. Je tedy velice důležité, co je na stránce uvedeno a jaký je text hlavního nadpisu. Ze stejné logiky vyplývá, že odkazy, které vedou z úvodní stránky mají větší význam než z kterékoliv jiné podstránky Vašeho webu.

Jak správně tvořit odkazy, praktický příklad
Správný odkaz na podstránku by měl být ve tvaru: kvalitní a levné překlady do ruštiny.
Špatná forma odkazu je: Kvalitní a levné překlady do ruštiny naleznete zde.

Stránky by měly kromě informací o firmě vzbuzovat důvěru
Pokud bude Vaše nabídka zajímavá, ale stránky nepotvrdí důvěru hledajícího, nikdy nic neobjedná.
Grafická podoba webových stránek, které blikají a hýří barvami nebudí důvěru ani u laika, natož u zákazníků znalých pravidel grafického designu. Dalším prvkem budujícím důvěru jsou úplné informace o poskytovateli služeb včetně čísla živnostenského oprávnění a kontaktu na kamennou prodejnu nebo místa registrace, kde se osoba nachází.

Placené odkazy a služby na internetu
Samostatnou kapitolou jsou placené služby na internetu. Vhodnou formou placených služeb získává klient nové návštěvy, ale také kvalitní odkazy na stránky, které mu pomáhají zabezpečit dobré pozice ve vyhledávání. Obecně řečeno stránky, na které vede kvalitní internetová reklama se bude dařit optimalizovat lépe než stránky, které nejsou uvedeny v žádném katalogu ani v bezplatné verzi.

Pravidlo úspěšného webu: Nabízejte na stránkách to, co vaši potenciální klienti hledají