Drobečková navigace

Úvod > Pro Firmy > Požadavky na dodavatele webu

Požadavky na dodavatele webu

Máte-li zájem vytvořit nový web, určitě se zabýváte otázkou, co vše by váš web měl „umět“ – jaké bude obsahovat informace, jak bude vypadat, jaké nabídne funkce a jak zajistit, aby byl co nejvíce navštěvovaný. Věnujete se především problematice vytvoření webu, avšak méně pozornosti soustředíte na provoz webu a s tím spojené problémy – jaké záruky poskytne dodavatel v oblasti funkčnosti (dostupnosti) webu, bude možné snadno (levně) změnit web, dostane se vám odborné pomoci ze strany dodavatele atd.

V tomto článku uvádíme přehled základních požadavků, které doporučujeme definovat při uzavření smlouvy a dodavatelem vašeho nového webu. Profesionální dodavatelé by vám měli být schopni s definováním požadavků pomoci. V některých oblastech, pokud nejste na dané téma odborník, doporučujeme přenechat iniciativu pouze na dodavateli.

1) Požadavky na vytvoření webu

 • Stanovení účelu, pro který web požadujete (např. prezentace firmy na internetu a podpora prodeje výrobků)
 • Struktura webových stránek – doporučujeme požádat dodavatele o doporučení nebo i samotné vypracování struktury
 • Obsah jednotlivých stránek – častou chybou je, že na internet jsou zkopírovány všechny dostupné propagační materiály, fotografie atp. – návštěvníci vašeho webu očekávají pouze informace, které jsou relevantní účelu, pro který web vytváříte, současně požadují, aby web byl přehledný a stránky snadno čitelné
 • Grafický design – zde doporučujeme přenechat iniciativu na dodavateli, požadujte především jednotný design s jinými propagačními prostředky, správné použití loga atp.; častou chybou této domény bývá, že dodavatel zpracuje grafiku pouze pro hlavní rám či titulní stránku, naopak již nevěnuje pozornost úpravě jednotlivých stránek, např. doplnění textů obrázky, uspořádání textů atd.
 • Specifické funkce – dodavatelé často nabízejí široké spektrum funkcí, kterými můžete web obohatit; doporučujeme využít pouze ty, které návštěvníkům webu přinesou užitek a souvisí s účelem webu; příliš mnoho funkcí naopak činí web nepřehledným
 • Technické zpracování – požadujte, aby dodavatel deklaroval, že váš web bude respektovat aktuální technické standardy a doporučení (zejména tzv. požadavky SEO – podpoří viditelnost webu, dostupnost pro hendikepované lidi, případné legislativní požadavky na prodej přes internet či weby veřejné správy)
 • Publikační (redakční) systém – pokud budete informace na webu často aktualizovat, požadujte publikační (redakční) systém, který přímo vám umožní doplňovat obsah stránek; v takovém případě soustřeďte pozornost na jednoduchost ovládání takového systému a požadujte vyškolení pracovníků, kteří budou odpovědní za aktualizaci webu

2) Požadavky na provozování webu

 • Dostupnost webu – doporučujeme požadovat od dodavatele, aby garantoval tzv. dostupnost webu na internetu, tedy zajistí, že web je trvale přístupný návštěvníkům (obvykle se hovoří o dostupnosti na určité úrovni, rovněž je vhodné stanovit rychlost zobrazování stránek webu, kompatibilitu s běžně používanými internetovými prohlížeči)
 • Odborné poradenství – možnost komunikovat s dodavatelem v případě, že potřebujete odborně poradit nebo i předat požadavek k rychlému vyřízení (např. prostřednictvím helpdesku či hotline)
 • Zabezpečení – provozovatel webu by měl zajistit základní bezpečnostní operace (např. pravidelné zálohování dat, ochranu proti případným útokům) 
 • Služby související s webem – je výhodné, pokud vám provoz webu komplexně zajišťuje jediný dodavatel, konkrétně požadujte zajištění provozu domény, e-mailových schránek, provedení požadovaných změn webu atd.
 • Převedení webu na jiného provozovatele – pro případ změny provozovatele dohodněte součinnost, kterou musí stávající provozovatel poskytnout, aby se minimalizovali náklady na tento transfer (v krajních případech zamezíte nutnosti znovu vyrábět celý web)
 • Garance úrovně služeb (tzv. service level agreement – SLA) – pro všechny výše uvedené oblasti je vhodné definovat podmínky (především lhůty, poplatky), za jakých dodavatel vaše požadavky splní

3) Ostatní požadavky

 • Autorství – požadujte, aby jste k vašemu webu (resp. jeho koncepce, obsah a vzhled) získali odpovídající autorské práva  
 • Úhrada – v případě běžných webů není obvyklé, aby dodavatel požadoval vysokou zálohovou platbu; doporučujeme majoritní platbu požadovat až po dodání webu
 • Převzetí (akceptace) – dodání webu se obvykle neobejde bez drobných nedostatků; požadujte však závazek dodavatele, že tyto nedostatky odstraní v přiměřené lhůtě (přitom akceptujte pouze drobné nedostatky, tedy takové, které nebrání návštěvníkům webu v jeho používání)
 • Záruka – dodávka webu komerční nebo veřejné instituci se obvykle řídí obchodním právem – v takovém případě je nutné specificky stanovit dobu záruční doby 
 • Smlouva – s ohledem na množství oblastí, které doporučujeme v souvislosti s tvorbou a provozováním webu řešit, navrhujeme uzavřít s dodavatelem smlouvu, která zajistí vymahatelnost vašich požadavků
 • Stabilita dodavatele – tvorbou webu se zabývá velké množství firem – doporučujeme požadovat informace prokazující stabilitu a důvěryhodnost dodavatele