Drobečková navigace

Úvod > Pro Obce > Přehled legislativních požadavků

Přehled legislativních požadavků na obecní web

Zveřejnění povinných informací

 • Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
 • Zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • Standard ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup

Obec má povinnost od roku 2002 (města od roku 2001) zveřejnit na webových stránkách povinné informace o obci (např. název, organizační struktura, kontaktní údaje, bankovní spojení, rozpočet v běžném a předchozím roce atd.).

Elektronická podatelna

 • Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zák. č. 227/2000 Sb., 440/2004 Sb., 486/2004 Sb. o elektronickém podpisu
 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., vyhláška č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách

Obec má povinnost od roku 2006 provozovat elektronickou podatelnu, případně uzavřít smlouvu s obcí s rozšířenou působností, která splnění této povinnosti zajistí. Pro zřízení elektronické podatelny je vyžadováno zejména:

 1. Zřídit e-mail, který bude sloužit pro elektronickou podatelnu.
 2. Zajistit elektronický podpis (v současnosti elektronický podpis může poskytnout pouze akreditovaná firma - První certifikační autorita, a.s., Česká pošta, s.p.,  eIdentity a.s.).
 3. Nainstalovat software pro elektronickou podatelnu - lze využít existující software (např. MS Outlook), ve kterém je třeba nastavit přístup k e-mailu elektronické podatelny a nainstalovat elektronický podpis.
 4. Zveřejnit e-mailovou adresu elektronické podatelny na webových stránkách a informovat o této adrese Ministerstvo informatiky.
 5. Zajistit vyřizování podání na elektronickou podatelnu v souladu se zákonem - zejména se jedná o zaslání potvrzení (e-mailu) o přijetí podání, evidování podání v souladu se Správním řádem, zaslání odpovědi ve lhůtě a podepsané elektronickým podpisem.

Vedle elektronické podatelny je nezbytné navrhnout nové pracovní postupy pro příjem, vyřízení, archivaci a kontrolu elektronicky zpracovaných podání.

Elektronická úřední deska

 • Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.

Obec má povinnost od roku 2006 provozovat elektronickou úřední desku, případně uzavřít smlouvu s obcí s rozšířenou působností, která splnění této povinnosti zajistí. Elektronická úřední deska obsahuje stejné informace jako tradiční úřední deska. Vedle zveřejňování informací na elektronické úřední desce je doporučeno evidovat termíny zveřejnění a stažení informací. Jako v případě elektronické podatelny je vhodné integrovat pracovní postupy spojené s aktualizací elektronické úřední desky s ostatní tradiční agendou. 

Přístupný web pro osoby zdravotně postižené

 • Zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • Zák. č. 81/2006 Sb.
 • Vyhláška č. 64/2008 Sb. o p59stupnosti webových stránek veřejné správy

Novela zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy zavedla od 1.1.2008 povinnost přizpůsobit webové stránky technický požadavkům prováděcího předpisu, který stanovuje požadavky pro tvorbu webových stránek tak, aby byly přístupné i pro osoby zdravotně postižené. Vedle technické úpravy webu je nezbytné na stránkách publikovat prohlášení o souladu webu s těmito pravidly.

Hendikepovaní lidé využívají různé pomocné technologie připojené k počítači, jako např. hlasové výstupy, braillské řádky, které jim informace z webových stránek zprostředkují. Pro fungování těchto pomůcek je však třeba, aby byly webové stránky vytvořeny podle pravidel a zásad přístupného webu. V České republice se to týká až 140 tisíc lidí.