Drobečková navigace

Úvod > Pro Obce > Komunikace s občanem

Komunikace s občanem

Při návrhu obecního webu je klíčové o webu uvažovat jako o komunikačním nástroji s občanem, nikoliv pouze jako o statické vizitce obce. Obecní web podporující komunikaci s občanem významně podporuje jeho návštěvnost a přispívá k propagaci obce a podpoře účelu, pro který byl web navržen.

Komunikace s občanem je podporována následujícími funkcemi a vlastnostmi webu:

  • Zaslání požadavku občana (např. podatelna)
  • Distribuce zpravodajství občanům
  • Prezentace společenských akcí (budoucích i uskutečněných, pozvánky distribuovány formou novinek)
  • Ankety pro zjištění názoru občanů
  • Platba poplatků přes Internet
  • Další specifické způsoby (např. anketa mezi občany o výběru nového grafického zpracování webu, diskuse mezi občany)
  • Vyššího účinku komunikace lze dosáhnout využitím více komunikačních kanálů, např. různými formami propagace obecního webu (i mimo prostředí Internetu). Tento přístup se již neobejde bez důkladného návrhu konceptu marketingové komunikace

Podstatnou součástí komunikace je měření výsledku (viz též viditelnost webu). Existuje řada nástrojů pro měření návštěvnosti stránek, analýzu chování návštěvníků webu (jaká stránka webu je výchozí, které stránky navštěvují, kde web opouštějí). Tímto způsobem lze prokázat efektivitu vynaložených nákladů, ale rovněž odhalit slabá místa webu.