Drobečková navigace

Úvod > Pro Obce > Informační obsah

Informační obsah

Obsah obecního webu úzce souvisí s účelem, ke kterému je web vytvořen. Ke kvalitnímu obsahu přispívá logická struktura, úplnost informací a další funkce podporující komunikaci s občanem.

Téměř vždy je obsah obecního webu strukturován následovně:

 • Informace o obci
 • Povinné informace obecního úřadu a úřední deska (viz legislativní požadavky)
  • z důvodu lepší orientace občana na úřadě je vhodné tuto sekci doplnit prezentací klíčových osob, poradenstvím k řešení konkrétních požadavků atd.
 • Elektronická podatelna
 • Z mnoha důvodů (pozitivní vliv na komunikaci s občanem, zlepšení viditelnosti, propagace obce atd.) je vhodné obsah doplnit o např.:
  • kalendář akcí
  • řízenou diskusi občanů
  • prezentaci občanských spolků a oddílů
  • prezentaci podnikatelů a firem
  • prezentaci dalších institucí v obci, případně okolí
  • prezentaci obce a okolí z důvodu přispění k turistickému ruchu atp.

Pokud obec podporuje turistický ruch nebo zvýšení počtu občanů atp., je vhodné provést tzv. segmentaci zákazníků - analyzovat jednotlivé typy zákazníků a identifikovat jejich potřeby. Na základě toho je navrhnuta struktura obsahu webu, jsou doplněny potřebné funkce a jazykové mutace, případně i přizpůsoben grafický vzhled.

Rovněž nelze opomenout právní aspekty např. týkající využívání cizích zdrojů pro tvorbu obsahu (informace, fotografie atd.) je nezbytné postupovat v souladu s autorským zákonem.

Při samotném tvorbě obsahu je doporučeno dodržovat zásady tzv. copywritingu - psaní textů pro webové stránky, které respektuje jiný způsob čtení (lidé čtou webové stránky pomaleji, než tištěné publikace) a současně podporují zlepšení viditelnosti a vyhledávací funkce.