Drobečková navigace

Úvod > Pro Firmy > Informační obsah

Informační obsah

Obsah firemního webu úzce souvisí s účelem, ke kterému je web vytvořen. Vzhledem k tomu, že na Internetu je přítomna vedle kvalitních firem i řada méně kvalitních či dokonce podvodných subjektů, je na prvním místě třeba podpořit důvěryhodnost webu a prezentující se firmy. K tomu přispívá logická struktura a úplnost informací, reference na reálné zázemí firmy (kontaktní informace, provozovna, reference od zákazníků).

Téměř vždy je obsah firemního webu strukturován následovně:

 • Informace o firmě
  • Profil firmy
  • Kontaktní a identifikační údaje
  • Volitelně: přehled partnerských firem, získaná ocenění, certifikáty, představení vedoucích osob, informace pro tisk, nabídka zaměstnání atd.
 • Informace o nabízených produktech (službách)
  • Přehled produktového portfolia
  • Katalog produktů
  • Informace o možnosti nákupu (přehled obchodních míst, elektronický obchod atp.)
 • Reference od zákazníků

Z mnoha důvodů (pozitivní vliv na komunikaci se zákazníkem, zlepšení viditelnosti, zvýšení důvěryhodnosti atd.) je vhodné obsah doplnit o např. kalendář akcí (nemusí být přímo organizované firmou), nabídku pracovních míst, řízenou diskusi zákazníků atd.

Pokud firma nabízí výrobky pro více typů zákazníků, je vhodné provést tzv. segmentaci zákazníků - analyzovat jednotlivé typy zákazníků a identifikovat jejich potřeby. Na základě toho je navrhnuta struktura obsahu webu, jsou doplněny potřebné funkce a jazykové mutace, případně i přizpůsoben grafický vzhled.

Rovněž nelze opomenout právní aspekty např. týkající se provozování elektronických obchodů. Při sběru zákaznických informací (např. prostřednictvím formulářů) je nutné respektovat zákon o ochraně osobních údajů. Při využívání cizích zdrojů pro tvorbu obsahu (informace, fotografie atd.) je nezbytné postupovat v souladu s autorským zákonem.

Při samotném tvorbě obsahu je doporučeno dodržovat zásady tzv. copywritingu - psaní textů pro webové stránky, které respektuje jiný způsob čtení (lidé čtou webové stránky pomaleji, než tištěné publikace) a současně podporují zlepšení viditelnosti a vyhledávací funkce.