Drobečková navigace

Úvod > Pro Obce > Více informací o Obecním webu

Více informací o Obecním webu

 

Obecní/městský úřad

  • Tyto obecní stránky poskytují veškeré informace a funkce, které souvisí s chodem úřadu, mohou být rozšířeny o základní informace souvisejících s děním v obci. Jejich základním účelem je použít Internet jako úřední komunikační kanál.

Prezentace obce/města

  • Obecní web komplexně prezentující obec/město je primárně zaměřen na propagaci občanů, jejich aktivit (např. spolků) a podnikatelů. Úřední část je jednou ze služeb, který web poskytuje. Cílem tohoto přístupu je poskytnout občanům a podnikatelům marketingovou podporu a prostor pro komunikaci (pro tento typ webu je charakteristický výraz „obecní/městský informační portál“).

Marketingový web

  • Marketingový web je primárně zaměřen na prezentaci obce/města (často včetně okolního regionu) vůči okolí. Jeho cílem je podpořit vlastní rozvoj přilákáním subjektů z okolí (např. zvýšení počtu obyvatel, podpora turistického ruchu, podpora politické aktivity atp.). Účinnost tohoto přístupu zlepšuje kombinace s kvalitní prezentací obce/města.

Profesionální web určuje také jeho kvalita vycházející z následujících vlastností a funkcí webu:

  • Informační obsah (obsah podporující marketing, strukturovaný dle typů zákazníků, struktura webu, copywriting, důvěryhodnost, právní aspekty)
  • Komunikace (zajištění zpětné vazby od zákazníka, funkce pro komunikaci a obchodní transakce, měření návštěvnosti, alternativní podpora komunikace, ochrana osobních údajů)
  • Design (estetické zpracování vzhledu, vliv na chování zákazníka, navigace, ergonomie, přizpůsobení webu pro zdravotně postižené, technologická kvalita)
  • Viditelnost (náročnost vyhledání webu dle typu zákazníka a jeho požadavku, alternativní podpora viditelnosti, optimalizace pro vyhledávače, spolupráce s jinými weby)
  • Provozovatelnost (provozní náročnost pro vlastníka webu z hlediska nákladů, aktualizace obsahu, možnosti provádění změn, udržení kvality, dodavatele webu)

Nezanedbatelnou otázkou u profesionálního webu je také jeho cena. Přitom je nezbytné uvažovat nejen náklady na vytvoření webu, ale také náklady provozní. Vedle poplatků za služby provozovatele webových stránek je žádoucí sledovat sekundární náklady na straně firmy, které souvisí s provozem webu (např. náročnost na aktualizaci webu, vyřizování internetových objednávek). Na druhé straně i vysoká cenu webu je akceptovatelná, pokud web zvyšuje odpovídajícím způsobem výnosy firmy.

Informační servis v oblasti obecních webů pro vás připravujeme ve spolupráci s Asociací pro komunikaci ve veřejném sektoru.