Zákaznický informační servis

Zákaznický informační servis (ZIS) vznikl na základě mnohaletých zkušeností s výrobou profesionálních webů pro veřejný i komerční sektor. Posláním ZIS je poskytovat veřejnosti informace relevantní pro tvorbu profesionálních webových stránek měst a obcí, jimi zřizovaných subjektů, škol, neziskových organizací, podnikatelů a firem.

Zvládnutí širokého spektra možností Internetu, pochopení potřeb a chování návštěvníků webu při respektování regulatorních požadavků vyžaduje znalosti z mnoha oborů:

  • Informační technologie - technologie a související nástroje pro vývoj a provoz webu
  • Znalostní inženýrství - metody a nástroje pro zpracování a vyhledávání informací
  • Právo - regulatorní požadavky na povinné informace a funkce webu
  • Marketing - efektivní způsoby komunikace s veřejností a zákazníky na Internetu
  • Grafický design - tvorba grafického manuálu, návrh a zpracování grafiky pro web
  • Ekonomika - ověření přínosů webu a posouzení budoucích investic do jeho rozvoje
Obecní web Firemní web


Zákaznickém informačním servisu se věnujeme dvěma charakteristickým typům vlastníků webu - firmám a obcím (městům). Tak je navržena i struktura obsahu ZIS, proto k navigaci stránkami prosím zvolte v menu Firemní web nebo Obecní web.

Společnost ANTEE spolupracuje s expertním týmem složeným ze specialistů zaměřujících se na témata relevantní k tvorbě profesionálního webu. Doporučení pro tvorbu profesionálního webu najdete na Internetu, na adrese zis.antee.cz. Základní stránky Zákaznického informačního servisu byly spuštěny 1.4.2009 a budou pravidelně doplňovány dle publikačního plánu (publikační plán je sestavován na základě podnětů od našich zákazníků, v případě zájmu nás prosím kontaktujte s tématem, které Vás zajímá).